HALAMAN

 • PROFIL LEMBAGA

  PROFIL MADRASAH ALIYAH MALNU PUSAT MENES PANDEGLANG

   

  1. Nama Madrasah : MA MALNU PUSAT MENES PANDEGLANG  
  2. NSM : 131236010035        
  3. NSS : 310060        
  4. NPSN : 20622342        
  5. Jenjang Akreditasi : Peringkat A        
  6. Nomor BAP-S/M : 34/BAP-S/M-SK/XI/2011      
  7. Alamat Madrasah : Jl. Alun-alun Timur Menes     
    Desa : Purwaraja        
    Kecamatan : Menes        
    Kabupaten : Pandeglang        
    Propinsi : Banten        
  8. No. Telepon : (0253) 501555        
  9. Kordinat Lembaga :          
    a. Latitude : -6.375.646        
    b. Longitude : 105.920.219        
    c. LS/LU :          
    d. BT :          
  10. NPWP Madrasah : 02.657.584.5-401.000      
  11. No. Rekening : 3866-01-000368-50-8      
    Nama Buku Rekening : MAS MALNU PUSAT      
    Bank : BRI Cabang Labuan Unit Menes    
  12. Nama Kepala Madrasah : Dra. HJ. SITI MAKIYAH, M.MPd    
  13. NIP Kepala Madrasah : 150381439        
  14. Tahun didirikan : 1962        
  15. Tahun Beroperasi : 1972        
  16. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Isam Mathla’ul Anwar Linahdlatil Ulama (MALNU)
  17. Nama Ketua Yayasan  : KH. Hamdi Ma'ani      
  18. No. Akte Pendirian Yayasan : 02 Tanggal 02 Juni 2007 Notaris : ELYANA, SH.
  19. Status Tanah : Hak Pakai Yayasan        
  20. Status Gedung : Milik Yayasan        
  21. Keadaan /Luas tanah : 4.491 M (hak pakai) 23.000 M (wakaf)  
  22. Website : http://www.ma-malnupusatmenes.sch.id  
  23. E-Mail : mas_malnupusat@yahoo.com, admin@ma-malnupusatmenes.sch.id
  24. Kronologi facebook : facebook.com/mamalnu.pusatmenes  
  25. Email facebook : mamalnu.pusatmenes@facebook.com  

KOMENTAR

HALAMAN LAINNYA